Tool: oplossingsgericht in gesprek met schaalvragen

Deze beknopte handleiding met antwoordformulier (zelf te printen) is bedoeld voor kindercoaches, psychologen, orthopedagogen en leerlingbegeleiders om te gebruiken als hulpmiddel bij het oplossingsgericht in gesprek gaan aan de hand van schaalvragen met individuele kinderen.

 5,00

Beschrijving

Wil je oplossingsgericht met een kind in gesprek gaan? Bestel de tool Oplossingsgericht in gesprek met schaalvragen.

Waarom

Als een kind niet lekker in zijn of haar vel lijkt te zitten en/of gedragsproblemen vertoont, wordt dikwijls door allerlei betrokkenen (ouders, leerkracht, IB’er, hulpverlener) om het kind heen bepaald wat het kind nodig heeft. Het is echter juist belangrijk dat aan het kind zélf wordt gevraagd hoe hij of zij naar de problematiek kijkt, welke factoren er volgens hem of haar een rol bij spelen en wat hij of zij nodig heeft. Het kan voorkomen dat de volwassen om het kind heen veronderstellen te begrijpen waarom een kind bepaald gedrag vertoont, terwijl na gesprek met het kind blijkt dat er heel andere factoren een rol spelen. Als er niet met het kind zelf wordt gesproken en oplossingen ‘over het hoofd van het kind’ worden bedacht en doorgevoerd, dan zou het zomaar kunnen dat deze ‘oplossingen’ niet werken, omdat ze niet aansluiten bij de werkelijke oorzaken van de problemen.

Bij een kind met begaafdheidskenmerken kan er bijvoorbeeld bij problemen wordt gedacht dat het kind zich verveelt doordat de lesstof te weinig uitdagend is. Er kunnen didactische aanpassingen worden ingevoerd met als doel het kind meer uitdaging te geven. Het is echter mogelijk dat er andere zaken dan verveling spelen, of dat verveling wat het kind betreft beter op een andere manier kan worden opgelost dan door uitdagender werk te bieden. Als met het kind zelf besproken wordt hoe hij/zij naar bepaalde situaties kijkt die voor de problematiek relevant zijn, en er met name ­­­gefocust wordt op sterke kanten en positieve aspecten, dan kan dit nuttige informatie voor passende vervolgacties opleveren. Verder zal het kind zich serieus genomen voelen door deze benadering.

 

Extra informatie

Details

De tool bestaat uit een PDF-bestand van vijf pagina’s A4, met een beknopte handleiding en een antwoordformulier met antwoordschalen dat voor eigen gebruik gekopieerd kan worden.